CONTACT US

TRUNG TÂM HỢP TÁC TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Vietnam Intellectual Cooperation Center (VICC)

: No. 56B, Alley 19, Tran Quang Dieu Street, Dong Da District, Hanoi

: 04 3722 7443 - 091 618 0872

: www.vicc.org.vn