Youth Leadership Development

IATSS Forum Scholarship - Leadership training in Japan

IATSS Forum Scholarship - Leadership training in Japan

04/10/2016
IATSS Forum is an annually-held two-month leadership training program in Japan tailored for young ASEAN leaders, founded by the former Malaysia's Prime Minister Mahathir Mohamad and the founding president of Honda Motor, Mr. Soichiro Honda.
ABG/ABG Open

ABG/ABG Open

08/09/2016
Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ ABG/ABG Open mỗi năm đào tạo 150 thanh niên trong độ tuổi từ 20 - 30 với các phân môn đa dạng từ lịch sử đến chính trị, kinh tế, văn hóa, nhân học và mỹ học kết hợp với rèn luyện thể chất, ý chí. Kỹ năng lãnh đạo được phát triển thông qua các hoạt động nhóm, thuyết trình, tự xây dựng và tổ chức tham quan thực địa.